Privacy statement

Uw e-mailadres

Zorgsprekers neemt uw e-mailadres op in een gegevensbestand. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten. Daarnaast kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van Zorgsprekers. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u te informeren over die onderwerpen waarvoor u heeft aangegeven dat u deze interessant vindt. Uw e-mailadres wordt niet ter beschikking gesteld aan of gebruikt ten behoeve van derden.

U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Dit kan middels een e-mail te sturen naar secretariaat@cognicum.com, telefonisch contact op te nemen met het secretariaat: +31(0)85-1118844 of een brief te sturen aan Zorgsprekers., Postbus 223, 1250 AE Laren NH.

Vastleggen en verwerking van overige gegevens

Cognicum BV. legt NAW-gegevens en telefoonnummers van (potentiële) klanten vast om hen te informeren over haar productaanbod en om een goede uitvoering van haar congressen, trainingen en onderzoek mogelijk te maken. Verder kunnen de NAW-gegevens van (potentiële) klanten gebruikt worden om hen te informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van verdere informatie over ons productaanbod en/ of aanbiedingen van derden kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@cognicum.com, telefonisch contact opnemen met het secretariaat: +31(0)85-1118844 of een brief te sturen aan Zorgsprekers., Postbus 223, 1250 AE Laren NH.