Wilma Klaassen ervaringsdeskundige zorgprofessional sociaal professional autisme epilepsie opvoeding. Zorgsprekers. Omdat het om de inhoud gaat.

Ervaringsdeskundige | Sociaal professional | Zorgondernemer

Wilma Klaassen

De jongvolwassen Naomi (1997) heeft een verstandelijke beperking en kampt met autisme en epilepsie. Wilma Klaassen (1964), haar moeder, stelt de vragen waar iedere ouder van een zorgafhankelijk kind mee worstelt. Je weet dat er een moment komt dat anderen voor je kind moeten gaan zorgen. Maar hoe vind je dan de meest geschikte plek? Waar krijgt je kind een goed leven en wat betekent dit? Wat zijn de voorwaarden? Hoe maak je als ouders de juiste keuze?

Wilma vertelt over het ingewikkelde proces dat hiermee samenhangt. Ze vertelt hierover als sociaal professional, zorgondernemer en als moeder.

En hoe gaat het nu?

In deze uitzonderlijke tijd van Corona: Hoe communiceren we? Hoe stemmen we af met de begeleiders en andersom? Wilma leert steeds beter via telefoon of Skype de kunst van een gesprek zonder inhoud te voeren. Zij ziet haar dochter al enkele weken niet en andersom. Welke zorgen zijn er? En hoe gaat het haar af zonder Naomi?

Boek: Naomi, wat kies ik voor haar?

Het beleid is gericht op wonen in de ‘gewone maatschappij’, met een saus van begrippen als zelf- of samenredzaamheid en zelf je keuzes kunnen maken. Waarbij verondersteld wordt dat er een rijk netwerk van beschikbare sociale verbanden bestaat of opgebouwd kan worden.

Maar is dit wel zo? Ruimen we werkelijk tijd, aandacht en geld in voor het zorgen, begeleiden en faciliteren om zo de inclusie-gedachte vorm te geven?  Binnen een zekere grens kunnen we onvolkomenheden verdragen en als het een jong kind met een handicap betreft is er wellicht nog hoop en medeleven. Maar dan? Als iemand somber is of onbekende geluiden maakt? Als de sociale en emotionele ontwikkeling ver achterloopt bij wat we aan de buitenkant aan iemand zien? Hier komt de realiteit aan de orde. Waar is dan de ontmoeting, hoe en waar komen blijvende en trouwe relaties tot stand?  Het is verre van eenvoudig.

Dit boek maakt zichtbaar dat de vraag naar het goede leven iedere dag opnieuw gesteld moet worden. De gezamenlijke ontdekkingstocht naar de invulling van het goede leven wordt heel treffend beschreven. Het boek staat bol van kleine en grote wijsheden en lessen voor professionals, voor studenten maar eigenlijk voor ieders’ kijken naar en denken over mens-zijn.’

– Maaike Hermsen, 2020. Lector Ethiek van verbinding met mensen met een verstandelijke beperking. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Wilma’s boek is hier te verkrijgen.

Naomi - omslag voorkant Zorgsprekers Wilma Klaassen