Wilco Bothof van Quint: De Zorgsprekers

Partner, Quint Wellington Redwood | Digitale strategie & de virtuele zorgorganisatie

Wilco Bothof

Wilco is de verantwoordelijk partner voor de activiteiten van Quint in de gezondheidszorg, pharma en medische technologie. Het is zijn passie om relaties te helpen met het opstellen én doorvoeren van hun digitale strategie. Zelf voert hij ook opdrachten uit op dat onderwerp, publiceert hij erover en organiseert hij regelmatig vision dinners met diverse klanten.

Thema: Digitale strategie en de virtuele zorgorganisatie

Uit een marktpeiling van Quint begin 2019 blijkt dat het overgrote deel van zorgorganisaties aanneemt dat zij over een aantal jaren een deels ‘virtuele’ zorgorganisatie zijn. Een grote verandering, in 2016 was juist de minderheid deze mening toegedaan.

Deels virtueel betekent zorg verlenen ook als de zorgverlener, familie of mantelzorger niet in de buurt is. En zorg die ook deels wordt verleend met behulp van digitale middelen. De zorgorganisatie komt in toenemende mate in de regierol over wat er met patiënt en cliënt gebeurt.

Stel dat de zorgverlener door de toepassing van technologie in het werkproces per dag een half uur tijd wint. Op een organisatie van 6000 medewerkers betekent dit een bruto effect van honderdduizenden uren. Tijd die kan worden gebruikt om minder flexkrachten in te hoeven zetten, of tijd te besteden aan zinvollere zorg. Op deze manier kan de digitale strategie ook worden bekostigd.

Dit betekent dat het business model van de zorgorganisatie verandert. En eveneens veranderen werkprocessen, die in toenemende mate door digitale middelen worden ondersteund.

Voorafgaand aan Quint

Zijn professionele ervaring deed Wilco op bij Unilever (marketing & communicatie), en bij KPMG, EY en Quint (in managementconsultancy). Wat hem volgens relaties en collega’s typeert is zijn energie, analytische geest en visie.

Agenda presentaties

  • Augustus 2019: In panel over digitale strategie tijdens Discours Gezondheidszorg
  • Juni 2019: Digitale strategie: Van Innovatie naar Implementatie (ontbijtsessie bij de Amarant Groep)
  • Maart 2019: Vision dinner digitale strategie
  • Maart 2019: HIMSS 2019