Roelie Guldener

Mantelzorg (& werk) expert | Coach | Spreker

Verhalen vanuit het hart en de praktijk

Bijna altijd een opgewekt humeur en positief in het leven. Een echte optimist. Dat is Roelie van Guldener.

Ze heeft de nodige ingrijpende dingen op haar pad gehad waarvan ze heeft mogen genieten of mogen leren. Mantelzorg loopt (al van jongs af aan) als een rode draad door haar leven. Ze combineert al vele jaren haar werk met (mantel)zorgtaken voor verschillende personen. De opgedane kennis door opleiding, inzicht en ervaring(en) deelt ze graag.

4,5 miljoen mantelzorgende Nederlanders

In Nederland zijn er meer dan 4,5 miljoen mensen met mantelzorgtaken. Ook al is elk “verhaal” verschillend, op hoofdlijn lijken ze vaak ook wel op elkaar. En zijn vele inzichten terug te brengen tot een algemeen beeld. Ze krijgt steeds vaker te horen dat mensen zich in haar verhalen herkennen. En wordt zich steeds bewuster van de kracht van deze verhalen. Dat is een extra stimulans om zich uit te spreken. Geen hogere wiskunde, gewoon vanuit haar hart (en de praktijk).

Het combineren van mantelzorg en werk is een andere uitdaging. Maar ook de samenwerking tussen informele en formele zorg kent haar uitdagingen. Door de vele jaren contact met verschillende zorgprofessionals, heeft ze veel gezien en geleerd. Zij deelt hierin graag haar kennis inzichten en do’s en dont’s. En heeft vele tips en trucs verzameld.

Roelie van Guldener: 10 stappen

Binnenkort komt haar boek uit: In 10 stappen samen werken aan mantelzorg. Kies als werkgever bewust voor een mantelzorgvriendelijke organisatie. Ook schreef zij de gedichtenbundel Vanuit mijn ziel, met alle levensfacetten in kleur en zwart-wit.

Roelie van Guldener heeft onlangs haar diploma Casemanagement Mantelzorg en mantelzorgmakelaar behaald, dus vult zij graag haar praktijkinzichten aan met dingen vanuit “het boekje”.

Haar lezingen zijn een mix van theoretische kennis en (levens)ervaring, praktijkvoorbeelden, inzichten, tips en haar eigen verhaal. Ze geeft lezingen over de volgende onderwerpen:

  • Mantelzorg: ervaringsverhaal en bewustwording/definitie van mantelzorg;
  • Mantelzorg en werk; combineren, wettelijk zorgverlof, mantelzorg-vriendelijke organisatie (tevens de 10 stappen in haar boek);
  • Samenwerking formele en informele zorg; Eigen verhaal/ervaring met praktijkvoorbeelden/tips;
  • Mantelzorg Draaglast/draagkracht. In balans met zelfzorg, ontspanning;
  • Empowerment, hoe sta je in het leven, hoe houd je dingen vol (positiviteit/mindset).