Pier Eringa, bestuursvoorzitter Albert Schweizer Ziekenhuis

Voorzitter Raad van Bestuur ProRail | Bestuursvoorzitter Albert Schweizer Ziekenhuis

Pier Eringa

Pier Eringa is sinds 2015 Voorzitter van de Raad van Bestuur van ProRail. Tevens is hij president van de EIM / de Europese organisatie van infrabeheerders. Van 2010 tot 2015 vervulde hij de functie van bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, een groot Topklinisch Ziekenhuis.

Voor die tijd was hij gemeentesecretaris van Nijmegen en eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Ook heeft hij diverse functies bekleed bij de Politie. Hij begon zijn loopbaan als inspecteur van de gemeentepolitie en korpschef van de Politie Flevoland.

Tussen 1999 en 2002 werkte Eringa als Regiodirecteur NS Reizigers en was hij eindverantwoordelijk voor het vervoer van treinreizigers in Noord Oost Nederland (provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland) Tevens was hij concerndirecteur Veiligheid en lid van het landelijk Managementteam

Nevenfuncties

Eringa bekleedt momenteel de volgende nevenfuncties. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Triade Vitree. Deze organisatie, actief in Flevoland, IJsselland en omstreken , biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische stoornis en er wordt jeugdhulp geboden aan kinderen, jongeren en gezinnen . Commissaris bij Roxit, Vicevoorzitter commissie van Toezicht beheer Nationale Politie , voorzitter Raad van Toezicht sectie amateurvoetbal van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB en vice voorzitter Bondsbestuur KNVB.