Melanie Gutteling is longarts-intensivist en Zorgspreker

Melanie Gutteling-van der Heijden

Longarts-intensivist I Balanceren tussen mens en techniek I Coach I Spreker I Ondernemer

Melanie Gutteling-van der Heijden (1983) is longarts-intensivist in het Flevoziekenhuis in Almere en opleider voor de arts-assistenten en physician assistants. Ze promoveerde tijdens haar coschappen en ontving haar artsentitel van de Vrije Universiteit Amsterdam. De opleiding tot longarts voltooide ze in het OLVG te Amsterdam en de opleiding tot intensivist in het Amsterdam UMC. Onderweg werd ze trotse moeder van 4 kinderen.

De Intensive Care is een technisch vak waarbij regelmatig op het scherpst van de snede beslissingen gemaakt moeten worden teneinde patiënten in leven te houden. Hierbij behoudt ze haar grote compassievolle hart en herkent ze de kwetsbaarheid van patiënten, families, collega’s en zichzelf. Haar speerpunt is dat niet alles wat technisch mogelijk is ook goed is voor de patiënt. Hierbij wil ze voorkomen dat een intensive care behandeling een verlenging van sterven in plaats van leven is met hierbij de Eed van Hippocrates als uitgangspunt: “Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. … Ik zal aan de patiënt geen schade doen.”

Zin in Zorg & Compassion for Care

Ze is als ambassadeur aangesloten bij Zin in Zorg en Compassion for Care vanuit haar wens om meer oog te hebben voor zowel de mens achter de patiënt als de mens achter de dokter. Ze schreef diverse columns voor Arts en Auto over hoe ze met hoofd en hart aan het werk is. Als coach begeleidt ze onder andere coassistenten binnen het Match programma van de Erasmus Universiteit. Haar opvatting is dat je als jonge dokter pas echt goed kan kiezen wat je zou willen in de toekomst als je jezelf goed kent. Daarnaast runt ze met haar partner een onderneming op een totaal ander vlak dan het medische: Brits vastgoed. Hier kan ze haar creatieve en ondernemende kwaliteiten in kwijt.

Op het podium

Aan de hand van eigen ervaringen uit onder andere de intensive care, coaching en het opleiden van de jonge generatie neemt Melanie Gutteling-van der Heijden het publiek op inspirerende en interactieve wijze mee in de wondere wereld van het snijvlak tussen techniek en menselijkheid. Onderwerpen die hierbij uitgediept kunnen worden zijn passende zorg (niet alles wat technisch mogelijk is, is goed voor de patiënt), (zelf)compassie, werkplezier, kwetsbaarheid en fouten maken.

De Jonge Klaren

Minimaal zo’n 16 jaar van je leven besteed aan eerst arts en vervolgens chirurg, longarts of intensivist worden (als je ook door de promotiehoepel gesprongen bent). En dan ben je vaak ofwel overgeleverd aan ‘van tijdelijke baan naar tijdelijke baan hoppen’ of werkeloos. Het probleem van de ‘jonge klaren’ zoals deze groep heet is schrijnend voor zowel de jonge klaren zelf als voor de maatschappij.

En dat is extra jammer, omdat deze jonge klaren juist zo belangrijk zijn voor het nu en de toekomst van de zorg. Melanie spreekt ook over deze uitdagingen én oplossing voor deze arbeidsmarktproblematiek in de zorg. Hoe kun je ervoor zorgen dat je zorgpersoneel behoud? Doe een aanvraag via jesse@cognicum.com, we denken graag met je mee!