Bijzonder hoogleraar AMC, dermatoloog

Leonard Witkamp

Leonard Witkamp is opgeleid tot arts aan het VUmc, heeft zich gespecialiseerd tot dermatoloog en is gepromoveerd aan het AMC te Amsterdam. In 2014 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Hiermee wil hij met onderwijs en onderzoek de plaats van telemedicine in de zorg te verankeren. 

Ervaring als dermatoloog

Gedurende zijn jaren als praktiserend dermatoloog te Amsterdam besefte hij de noodzaak tot meer efficiëntie in de gezondheidszorg. Dit leidde ertoe dat hij in 2000 de onderzoeksorganisatie KSYOS Health Management Research oprichtte. Deze ontwikkelt TeleMedicine diensten en onderzoekt samen met de gebruikers de mate waarin deze diensten het primaire zorgproces efficiënter maken. De succesvolle ontwikkeling die hieruit voortvloeide had tot resultaat dat Leonard in 2005 de eerste virtuele zorginstelling in Nederland – KSYOS TeleMedisch Centrum – oprichtte.

Sinds 1 december 2014 is Witkamp één dag in de week bijzonder hoogleraar Telemedicine aan het AMC.