Kim Peters – oprichter interactief lerend netwerk voor zorgvernieuwing | CEO Healthnovum | adviseur zorginnovatie | spreker Zorgsprekers

Oprichter interactief lerend netwerk voor zorgvernieuwing | CEO Healthnovum | Adviseur zorginnovatie |Spreker

Kim Peters

Kim Peters is inhoudelijk sterk betrokken bij de vernieuwing van de zorg en deed ervaring op als hoofd communicatie en innovatiemanager in een ziekenhuis. Ook was zij directeur van een netwerkcoöperatie die zorginnovaties versnelt en transities in de zorg vormgeeft.

Als adviseur zet zij zich dagelijks in om zorginstellingen en/of netwerken te helpen bij hun vernieuwingsuitdagingen. Zo verzorgde zij bijvoorbeeld het programmamanagement voor Twente Beter, waarin de Twentse zorgpartijen samen kijken naar de Juiste zorg op de Juiste Plaats voor acute ouderenzorg, reguliere ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken. Ook is zij betrokken als coach van twee VVT-instellingen bij de Challenge verpleeghuizen van de toekomst van Zorgverzekeraars Nederland.

Een rode draad in alle transities waarbij Kim betrokken was is samenwerking. Alleen samen kom je verder. Soms is een frisse blik van buiten daarbij heel welkom en behulpzaam. Zo ontstond het interactieve Healthnovum leernetwerk waarin Kim haar kennis breed deelt en zorgvernieuwers verbindt en helpt om vernieuwing te realiseren en (zorg)technologie te gebruiken, zodat de zorg aan cliënten toegankelijk en veilig blijft en medewerkers ruimte houden om hun werk te doen.

Daarnaast spreekt Kim regelmatig op conferenties om professionals bewust te maken van de noodzaak om de zorg te innoveren. Ze reikt hen handvatten aan waarmee ze zelf met zorginnovatie aan de slag kunnen.

De zorg in 2039 en de weg er naartoe

Er zijn steeds meer mensen met een chronische ziekte. De vraag naar zorg stijgt. Er moet steeds meer in minder tijd worden gedaan. Professionals in de zorg moeten zich constant aanpassen. Deze uitdagingen vragen om innovatieve manieren van werken met innovatieve technologieën en oplossingen.

Hoe ziet de zorg er in 2039 uit? Aan de hand van 6 toekomstbeelden en vele inspirerende voorbeelden neemt Kim uw deelnemers mee in de toekomst. De presentatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een zorginstelling. Daar sprak Kim met bewoners, mantelzorgers, medewerkers, de (huis)artsen, het zorgkantoor en de bank. Daarnaast keek ze naar hun meerjarenbeleidsplan en las ze tal van trendrapporten die de zorg in 2040 voorspellen. De 6 toekomstbeelden zijn gericht op: de ontwikkeling naar een bloeiende woongemeenschap, leven in huis met techniek als hulpmiddel, mensen doen zo lang mogelijk mee en hoe technologie hierbij kan ondersteunen, menselijk contact in een nieuw jasje, facilitair medewerkers als aandachtsgevers van de toekomst en samenwerken is samen zorgen. Ook gaat Kim kort in hoe op weg te gaan naar 2039.

Kim laat deelnemers opnieuw verwonderd naar de wereld kijken en biedt handvatten om innovatie vorm te geven en toe te passen.

Kim Peters: Sprekerservaring

Door haar voorgaande functies is Kim gewend om het podium op te stappen en haar verhaal te vertellen, zowel op bestuursniveau als op werknemersniveau. Ook de grotere podia van congressen zijn haar niet vreemd. Zo sprak zij de afgelopen tijd tweemaal op het Innova symposium (doelgroep medisch specialisten, huisartsen en verpleegkundigen), een grote stakeholderbijeenkomst van een VVT-instelling, op de Digital Healthcare Show en de Global Zenith Health Awards in Londen.

Testimonial

“Een duidelijk, ter zake doend en goed opgebouwd verhaal. Kim weet waarover ze het heeft en verduidelijkt haar verhaal met passende praktijkvoorbeelden. Ze presenteert rustig en past meerdere presentatietechnieken toe. Het verhaal blijf daardoor hangen.”

Cindy L. Winkel – Commercieel verantwoordelijke voor Asito Cure

Referentie n.a.v. Asito Klantcongres Cure, november 2019

Meer informatie

Meer informatie over Kim is te vinden via Healthnovum en LinkedIn