Dagvoorzitter | Moderator | Specialist nascholing voor medische professionals

Inge Diepman

Als kind wilde ze arts worden, maar ze maakte carrière als radio- en tv-presentator. Toch liet de medische sector , en dan met name het vakgebied nascholing haar niet los. Niet verwonderlijk dat ze zich als een vis in het water voelt als presentator van OncologieTV en HematologieTV waarvoor ze nascholingen presenteert en journaals maakt vanaf congressen in het buitenland.

Nascholing en onderwerpen

Ook op andere gebieden als astma en COPD, reumatische artritis, cardiologie, diabetes, ADHD, palliatieve zorg en pijnbestrijding heeft ze in samenwerking met anderen nascholingen gemaakt voor medische professionals. Hierdoor kan ze op uiteenlopende gelegenheden inspireren, zowel binnen als buiten de zorgsector.

Een succesvol congres

Het succes van een congres wordt bepaald door een goede voorbereiding en een goede sfeer. De juiste vragen stellen is niet alleen van cruciaal belang tíjdens een bijeenkomst, maar ook in de aanloop naar een conferentie. Inge is als rasechte interviewer en scherpe analyticus in staat om gedurende het voorbereidende traject de juiste invulling te geven aan een programma, om vervolgens als presentator die voorbereiding in een goede sfeer tot zijn recht te laten komen.