Casper Smeets, programmadirecteur Digital Health

Ecosystem Directeur Digital Health | Entrepeneur | Intrapeneur

Casper Smeets

Casper Smeets heeft 10 jaar ervaring als entrepreneur en intrapreneur. Deze ervaring gebruikt hij om bij health startups en zorgpioniers innovaties sneller te laten schalen. In zijn rol bij Rockstart heeft hij met eigen ogen gezien hoe moeilijk het is om innovaties in de zorg te versnellen, maar ook hoe je innovaties succesvol kan implementeren. De principes die hij toepast bij het accelereren van 20 health startups deelt hij graag in zijn keynotes.

Zorginnovatie & Dutch Digital Health Challenge

Naast zijn rol als Ecosystem Director verzorgt Casper ook workshops en coaching voor zorgbestuurders en zorgpioneers om de scouting en implementatie van zorg innovaties verder te professionaliseren. Om het Nederlandstalige digital health ecosysteem verder te versterken is hij o.a mede-initiatiefnemer van de Dutch Digital Health Challenge en de Inspire Summit.

Door zijn uitgebreide ervaring is Casper bij uitstek geschikt als spreker op de onderwerpen Digital Health, innovatiestrategie en implementatie, bij evenementen binnen én buiten de zorg. Hij heeft de kracht om dit op inspirerende wijze over te brengen naar een breed publiek, door zijn jarenlange ervaring met spreken. Haal ook alles uit uw evenement en boek Casper nu via de Zorgsprekers!


Casper Smeets has 10 years of experience as an entrepreneur and intrapreneur. He uses this experience to help health startups and healthcare pioneers to scale their health innovations together faster. In his role at Rockstart he has experienced how difficult it can be to accelerate innovations in healthcare, but it has also shown him how to successfully implement innovations. In his keynotes, he shares his principles of accelerating digital health startups.

Heathcare innovation & Dutch Digital Health Challenge

In addition to his role as Ecosystem Director, Casper also provides workshops and coaching for healthcare board members and healthcare pioneers to further professionalize the scouting and implementation of healthcare innovations. To further strengthen the Dutch digital health ecosystem, he is co-initiator of the Dutch Digital Health Challenge and the Inspire Summit.

Thanks to his extensive experience, Casper is your speaker of choice on the topics of digital health, health innovation strategy and implementation, both at events inside and outside of healthcare. He has the power to convey his message in an inspiring way to a wide audience, through his years of experience speaking in front of various crowds. Book Casper now via the Zorgsprekers!