Bart-Jan Verhoeff - Arts, specialisatie Internist-Nefroloog | Digital Health | CMIO. De Zorgsprekers. Omdat het om de inhoud gaat.

Arts, specialisatie Internist-Nefroloog | Digital Health | CMIO

Bart-Jan Verhoeff

Geneeskunde, specialisatie Internist-nefroloog en digitale technologie

Bart-Jan Verhoeff studeerde geneeskunde aan de UvA, waarna hij promoveerde op vloeistofdynamica. Vervolgens specialiseerde hij zich tot internist-nefroloog. Om bij zijn werk als arts maximaal aandacht voor de patiënt te kunnen hebben, is hij voortdurend op zoek naar optimalisatie van werkprocessen en visualisatie van medische gegevens met hulp van digitale technologie. Hij deinst er niet voor terug om hiaten van digitale producten aan te vullen met zijn eigen apps.

Benoeming tot CMIO

Nadat hij zo met succes enkele poliklinieken digitaliseerde en richting gaf aan de implementatie van een nieuw patiëntendossier werd hij in 2016 in Ziekenhuis St Jansdal benoemd tot chief medical information officer (CMIO). In die hoedanigheid vormt hij zowel strategisch als operationeel de verbinding tussen de zorgverlener en de IT-afdeling. Sinds eind 2017 is Bart-Jan zich gaan verdiepen in kunstmatige intelligentie, vanwege de beloften hiervan voor patiëntenzorg. Hij ontwikkelt inmiddels zelf machine learning algoritmen en startte het blog dokter.ai om andere zorgverleners en organisaties te stimuleren om met machine learning aan de slag te gaan. Daarnaast zet hij zich in het bestuur van het landelijk CMIO-netwerk in voor goede ontwikkeling en gebruik van zorg-IT en -AI. Bart-Jan wordt regelmatig gevraagd om te spreken en masterclasses te geven over zorg-IT- en AI-gerelateerde onderwerpen. Daarnaast wordt Bart-Jan betrokken bij landelijke visie- en beleidvorming op het vlak van digitalisering van- en kunstmatige intelligentie in de zorg.

Onderwerpen waar Bart-Jan o.a. over spreekt

  • de rol van de CMIO in de digitale transformatie van zorginstellingen
  • kansen en bedreigingen bij implementatie en beheer van een patiëntendossier
  • data gedreven zorg: machine learning door het ziekenhuis (of andere zorginstelling)
  • veilig gebruik van kunstmatige intelligentie in de zorg

Omdat zijn kennis op het vlak van zorg-IT breed is, kan Bart-Jan zijn presentaties waar nodig, in overleg met u aanpassen.