Amos Gomes de Mesquita Zorgspreker

Trainer | Strategisch Communicatieadviseur | Mantelzorger | Tekstschrijver

Amos Gomes de Mesquita

Amos straalt rust en vertrouwen uit. Vanuit een oprechte interesse in wat mensen drijft, realiseert Amos zichtbare effecten bij samenwerking, ethisch leidinggeven, integriteit en inclusie. Daarvoor verbindt hij intrinsieke motivaties, doelen en strategie met handelingsperspectief. Amos werkt vanuit de driehoek programma-, verander- en communicatiemanagement. Zowel bij commerciële als bij non-profit organisaties heeft Amos verandertrajecten begeleid als trainer, project- en programmacoach.

Ervaring in de zorg

Amos heeft veel ervaring in de zorg; trainer ‘Samenwerken’, strategisch communicatieadviseur; mantelzorger en tekstschrijver.

Trainer Samenwerken

Cliënten van nu verwachten dat zij worden meegenomen in het behandelproces en dat zorgverleners hun behandelingen op elkaar afstemmen. Voor zorgverleners betekent dit meer overleg met cliënten en collega’s over verwachtingen, mogelijkheden en aanpak. Maar met alleen overleg kom je er niet. Dit gaat over samenwerken en heeft grote gevolgen voor hoe leidinggevenden, medewerkers en cliënten met elkaar omgaan. Amos heeft hierover diverse praktijkgerichte trainingen gegeven bij o.a. zorgverleners.

Strategisch communicatie-adviseur VUmc Academie

Als strategisch communicatieadviseur formuleerde Amos het communicatiebeleid rondom de BIG-herregistratie Basisartsen en gaf hij sturing aan de uitvoering. In de praktijk betekende dit veelal ‘sparren’ met partijen (Ministerie, branchepartijen) over verantwoordelijkheden, het creëren van overzicht en het formuleren/afstemmen van heldere boodschappen. In deze rol leidde Amos geregeld bijeenkomsten met basisartsen.

Mantelzorger

Als mantelzorger ervaarde Amos ouderenzorg in de praktijk; thuis- en instellingszorg. Met betrekking tot de instellingszorg vormde dit de aanleiding voor diverse gezamenlijke acties met de Raad van Bestuur ter verbetering van de kwaliteit in de betreffende instelling.

Thuiszorg

Als ‘preferred supplier’ van Amsterdam Thuiszorg, schreef Amos interviews met medewerkers op alle lagen van de organisatie, folders en jaarverslagen.

Dagvoorzitter/moderator

Amos is een ervaren (dag)voorzitter en moderator. Bij inhoudelijke onderwerpen concentreert Amos zich op de procesbegeleiding. Hij kan goed overweg met groepen die meningsverschillen willen overbruggen of bij voorbeeld een visie willen ontwikkelen.

Spreker

Amos is gewend voor (grote) groepen te spreken en weet deelnemers te betrekken; zowel online als in een ‘face to face’-omgeving.

Specialismen

  • Communicatiemanagement
  • Consultant
  • Ethisch leidinggeven
  • Gedragsverandering
  • Inclusie
  • Integriteit
  • Project- en verandermanagement
  • Samenwerken
  • Trainer

Zoals Irvin D. Yalom zegt; “het gaat erom connecties aan te gaan en rimpelingen te veroorzaken.”